GIT INVOICE

Giải pháp hóa đơn điện tử số 1 Việt Nam

Đăng ký tư vấn

Lợi ích mang lại

image

Mở rộng hệ thống

Không dừng lại ở hóa đơn điện tử, chúng tôi còn mang đến cho doanh nghiệp giải pháp quản trị toàn diện

image

Dữ liệu độc lập

Bạn có server riêng, bạn không muốn giao dữ liệu cho người khác quản lý, bạn muốn lưu trữ dữ liệu trên server này

image

Tùy chỉnh theo đặc thù DN

Tùy chỉnh thông tin hệ thống theo đặc thù doanh nghiệp như: danh mục sản phẩm, hồ sơ khách hàng...

image

Nhiều ký hiệu cùng một mẫu

Bạn hoạt động theo mô hình công ty mẹ con hoặc có nhiều chi nhánh, sử dụng nhiều ký hiệu khác nhau trên cùng 1 mẫu

image

API kết nối phần mềm khác

Bạn hoàn toàn có thể kết nối với bất kỳ hệ thống phần mềm khác như: CRM, ERP, kế toán.... 

image

Xuất hóa đơn số lượng lớn

Giải pháp giúp bạn xuất hàng nghìn hóa đơn cùng lúc chỉ vài thao tác đơn giản, và ký số hàng loạt hóa đơn đó

khác biệt của

Hóa đơn điện tử GIT

 •  Dữ liệu được lưu trên server riêng của doanh nghiệp
 •  Tùy chỉnh trường dữ liệu theo đặc thù doanh nghiệp
 •  Xuất hóa đơn với số lượng lớn
 •  Giải pháp ký số server, ký trên smartphone
 •  Tích hợp với phần mềm có sẵn, mở rộng các modul theo yêu cầu
Hoadondientugit

Bảng giá hóa đơn điện tử

EV-100

Giá 250.000

Phí khởi tạo: 500.000

 • Số lượng 100 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-1000

Giá 1.100.000

Phí khởi tạo: 500.000

 • Số lượng 1.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-300

Giá 550.000

Phí khởi tạo: 500.000

 • Số lượng 300 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-3000

Giá 2.500.000

Phí khởi tạo: 500.000

 • Số lượng 3.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-500

Giá 780.000

Phí khởi tạo: 500.000

 • Số lượng 500 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-5000

Giá 3.500.000

Phí khởi tạo: Miễn phí

 • Số lượng 5.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-10000

Giá 5.800.000

Phí khởi tạo: Miễn phí

 • Số lượng 10.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-30000

Giá 15 triệu

Phí khởi tạo: Miễn phí

 • Số lượng 30.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-15000

Giá 8.500.000

Phí khởi tạo: Miễn phí

 • Số lượng 15.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-50000

Giá 20 triệu

Phí khởi tạo: Miễn phí

 • Số lượng 50.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-20000

Giá 10.000.000

Phí khởi tạo: Miễn phí

 • Số lượng 20.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV Max

Giá 390 triệu

Chuyển giao công nghệ

 • Tự tạo số hóa đơn không giới hạn
 • Thời gian sử dụng vĩnh viễn
 • Xây dựng thương hiệu riêng
 • Máy chủ lưu trữ dữ liệu riêng

Video Demo Hệ Thống

DOWLOAD

Bấm vào icon để download nội dung

icon

Tải Mẫu hóa đơn và Mẫu quyết định