Quay về
Trang chủ

Hóa đơn điện tử GIT


Hóa đơn điện tử GIT

Không chỉ là hóa đơn điện tử, git invoice còn tích hợp hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể, với hệ thống git invoice bạn có thể quản lý toàn bộ hoạt động trong doanh nghiệp như:

 • Modul Quản lý phòng kinh doanh - marketing

  • Lập bảng báo giá

  • Quản lý đơn hàng bán

  • Quản lý hợp đồng bán hàng

  • Quản lý chiến dịch truyền thông

  • Email marketing

  • Quản lý chương trình khuyến mãi

 • Modul Quản lý phòng kế toán - nhân sự

  • Quản lý thu - chi

  • Quản lý ngân quỹ (tiền mặt - ngân hàng)

  • Quản lý nhân sự

  • Quản lý hồ sơ ứng viên

  • Chấm công - tính lương

  • Tích hợp máy chấm công

  • Quản lý kho hàng hóa

 • Modul Lập kế hoạch

  • Lập mô hình kinh doanh theo học thuyết BMG

  • Lập ngân sách tài chính hàng năm

  • Lập kế hoạch Digital marketing đa kênh

Đăng ký tư vấn tại đây


Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.