Quay về
Trang chủ

Giải pháp hóa đơn điện tử mô hình hợp tác xã


Giải pháp hóa đơn điện tử cho mô hình hợp tác xã là gì?

Đối với hợp tác xã phải quản lý nhiều công ty khác nhau, nhiều mẫu hóa đơn khác nhau, nhiều kế toán khác nhau, khi chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử thì giải pháp nào đáp ứng được các yêu cầu khắc khe như vậy.

Với kinh nghiệm đã triển khai giải pháp hóa đơn điện tử cho hợp tác xã GIT Invoice đáp ứng các mong đợi đó. 

Lợi ích GIT Invoice mang lại:

  • Quản lý nhiều ký hiệu hóa đơn khác nhau

  • Mỗi kế toán sẽ phụ trách một seri number khác nhau

  • Mỗi kế toán đều có thể ký số mà không cần token, thông qua ký số server (HSM)

  • Báo cáo hóa đơn theo từng seri

  • Mở rộng hệ thống theo yêu cầu


Tư vấn giải pháp vui lòng liên hệ: MB/zalo: 0933 134 569 (Mr Hưng) 


Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.